Teater i Oslo

Oslo Nye Teater er et av de mest kjente teatrene du kan besøke i Oslo. Teateret ble stiftet av forfatterne Johan Bojer og Peter Egge og ble stiftet i 1918. Hensikten forfatterne hadde var at de ønsket å støtte utviklingen av nyere norsk dramatikk innen teater. 6 år etter teateret var blitt stiftet så kjøpte så ble et nytt lokale kjøpt opp og det ble satt inn to arkitekter. Det var arkitektene Gudolf Blakstad og Jens Dunver som stod for utformingen av lokale, som ble et bygg i forenklet nyklassisisme stil, på vei over til funksjonalisme. Det ble også satt inn en heisscene, grunnet dårlig plass i bygget. Heisen fungerer den dag i dag og er den eneste sceneheisen i Nord Europa. I 1967 var det Oslo kommune som overtok det økonomiske ansvaret for teateret og fra 1986 så fikk teateret også bidrag fra staten. Dette opphørte i 1999 da Oslo kommune tok over hele ansvaret igjen. Teateret fremstår i dag som et moderne teater, med sine røtter i Oslo by.Nationaltheatret i Oslo har vært Oslos hovedscene i over 100 år. Teateret åpnet sine dører for første gang i september 1899. Lokale som teateret ble åpnet i den gangen var designet av arkitekten Henrik Bull. Grunnen og baktanken bak åpningen på Nationaltheatret var at det lå et ønske om å ha et teater for norske dramatikere og scenekunstnere. Ludvig Holberg er et stort navn som er kjent i forbindelse med teateret, men også Ibsen og Bjørnson er navn som knyttes til dette teateret. De 3 første forestillingene som ble satt opp på teateret var et Holberg program, Ibsens stykke som het En folkefiende og Bjørnsons stykker som het Sigurd Jorsalfar. Det var Bjørn Bjørnson som ble teaterets første sjef. Bjørn Bjørnson var Bjørnstjernes sønn. Nationaltheatret ble opprettet, bygget og drevet med private midler.